Москва, поселение Сосенское, деревня Бачурино, Тюляевская улица
Close
Москва, поселение Сосенское, деревня Бачурино, Тюляевская улица

NÁVŠTĚVA IKONY PŘESVATÉ BOHORODICE „OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ“ V BRNĚ 2019

Dnes v pondělí 20. května, dostalo se věřícím naší církevní obce, milosti návštěvy divotvorné, myrotočivé ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí — Sedmibolestné“.

Divotvorná ikona Matky Boží spolu s jejím průvodcem panem Sergejem Fominem, byla přivítána na pražském letišti a po té byla převezena do chrámu sv. Václava, kde byla uvítána věřícími zpěvem paschálního troparu, ikona byla s průvodem nesena kolem chrámu a poté, byl odsloužen akathist zasvěcený ikoně Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“.

Během tohoto týdne, pak ikona navštíví i další církevní obce.

Po všechny dny týdne, pak bude vždy sloužen v Brně akathist k ikoně Matky Boží, střídajíce církevněslovanské a české verše akathistu, který naše církevní obec vydala v roce 2012, k velké radosti všech věřících.
V pátek 24. května proběhne jako každoročně Noc kostelů, během které bude slouženo v našem chrámu všenoční bdění na počest ikony Bohorodice „Sedmibolestné“.

Poté, se ikona Matky Boží, bude nacházet v Brně, v neděli 26. května, na večer navštíví věřící ve Žďáře nad Sázavou

Velké poděkování všem, kteří se každoročně nezištně starají, aby vše v průběhu přebývání u nás divotvorné ikony Boží Matky proběhlo důstojně a slavnostně. Všem moc děkujeme!

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!
Přesvatá Bohorodice spasiž nás!